طناب پرش

طناب پریدن / طناب زدن

سیم طناب فولادی با روکش پلاستیکی برای طناب پریدن، رنگ را می توان با توجه به نیاز مشتری سفارشی کرد.

مشخصات رایج:

(1) مشخصات 7 * 7، قطر طناب فولادی 1.5 میلی متر، قطر کل 4.5 میلی متر.

(2) مشخصات 7 * 7، قطر طناب فولادی 1.5 میلی متر، قطر کل 4.7 میلی متر.

(3) مشخصات 7 * 7، قطر طناب فولادی 1.5 میلی متر، قطر کل 2.5 میلی متر.

(4) مشخصات 1 * 19، قطر طناب فولادی 1.2 میلی متر، قطر کل 4.5 میلی متر.

用途 (2)